top of page

Publicaties-Research-Redactie

Juliette Jonker-Duynstee doet onderzoek naar monumenten, historische personen en gebeurtenissen, publiceert artikelen en (alleen of in samenwerking met een mede-auteur) boeken en schrijft voor websites, grotendeels over de Vechtstreek. Zij is eindredacteur van de Vechtkroniek (uitgave Historische Kring Loenen, sinds 1994), voorzitter en redactielid van de Vreelandbode en redacteur van het Jaarboekje van Oudheidkundig Genootschap Niftarlake.

 

​Tevens ontwikkelde zij vele thematische fiets-, wandel- en vaarroutes i.o.v. het Regionaal Bureau voor Toerisme, Vechtsnoer, gemeente Stichtse Vecht, het Waterschap AGV en stichting BrooklynBridgeBreukelen, te zien op www.zichtopdevechtstreek.nl en www.gooivecht.nl en in de apps Routeyou en Izitravel. 

 

Zij ontwikkelde Vroeger-en-Nu-wandelingen langs borden met historische foto's en toelichtende tekst in de kernen Vreeland, Loenen, Maarssen, Breukelen, Nieuwer ter Aa en Kockengen.

cover prentbriefkaartenboek kopie.jpg
Thuis heb ik nog een ansichtkaart...

Met ruim 400 unieke prentbriefkaarten uit de collectie Lisman, toegelicht met veel diepgaande informatie, geeft dit boek een schitterend beeld van de Vechtstreek tussen 1900 en 1925. Samen met Edward Munnig Schmidt schreef Juliette Jonker dit op verzoek van hun vriend Anthony Lisman, die dit boek door zijn voortijdig overlijden zelf niet kon maken. Zinnen uit het lied 'Het Dorp' van Wim Sonneveld werden ingezet voor een thematische hoofdstukindeling. Zo komen onder andere buitenplaatsen, horeca, middenstand, toerisme en technologische ontwikkelingen aan bod. In het tweede deel wordt de lezer meegenomen op een reis langs de Vecht van Utrecht en Muiden. Het lijvige hard cover coffeetableboek telt 260 pagina's en is in alle boekhandels koop voor € 24,95. Bekijk hier het promofilmpje.

Onderzoeksopdrachten Monumenten

Door de (bouw) geschiedenis van een gebouw te ontrafelen en te zien wie er gewoond hebben en hoe de bewoners met het pand omgingen, brengt Juliette Jonker-Duynstee een pand 'tot leven'. De 'biografie van een huis, als het ware'. De onderzoeken resulteren in publicaties.

Zo verschenen in de jaarboeken van Niftarlake artikelen over Zuylenburgh (2008) en Swaenenvecht (2010) te Oud Zuilen, de theekoepel van Vegtlust te Loenen (2013), de buitenplaats Ruygenhoff (2015) en Bosch en Vecht te Loenen (2022). In de Vechtkroniek november 2017 en het Jaarboekje Niftarlake 2022 verscheen een artikel over Breedstraat 9-13 in Vreeland.

 

In opdracht van Stadsherstel Amsterdam heeft zij onderzoek gedaan naar de Raamsteeg 6 in Amsterdam, de Van Houtenkerk in Weesp en Spinhuissteeg 12. Deze publicaties verschenen in respectievelijk december 2011, november 2013 en april 2017.

collage 5 x ortt.jpg
Onderzoek historische personen

Onderzoek naar personen is vaak onderdeel van de onderzoeken naar monumenten; de opeenvolgende eigenaren bepaalden immers hoe een pand ge- of verbouwd en bewoond  werd. Wat deden die mensen, wat dreef hen, welke invloed hadden zij op hun omgeving? Een grootschalig onderzoek naar de vijf generaties van de familie Ortt van Nijenrode, die kasteel Nijenrode van 1675 tot 1813 in bezit hadden is recentelijk afgerond. Het is in twee delen gepubliceerd in de Jaarboekjes van Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 2020 en 2021, t lezen via Academia.edu. In september 2022 verscheen een biografie over Meile Haga, geschreven in opdracht van het bestuur van het Andla Fonds. Dit boek bevatte ook bijdragen van Kees Kuiken (Bezittingen Andla Fonds in Friesland) en Johan Bosch van Rosenthal (de kunstcollectie van het Andla Fonds). Juliette Jonker verzorgde de eindredactie, beeldredactie en productie van dit boek.

Toeristisch-recreatieve teksten en routes

In opdracht van stichting Vechtsnoer schreef Juliette Jonker-Duynstee zo'n 25 thematische fiets-, vaar- en wandelroutes voor de website www.zichtopdevechtstreek.nl. In opdracht van het Regionaal Bureau voor Toerisme ontwikkelde zij drie fietsrouteboekjes: 'Wining, dining en biking langs de Vecht', 'Streekproducten en delicatessen in het Gooi' en 'Tuinen, parken en buitenplaatsen in Gooi & Vecht', diverse sloepenroutes en audiotours door Naarden Vesting en Weesp. Voor het Waterschap AGV maakte zij twee Waterschap-routes. Ook ontwikkelde zij de Gouden Bochtenroutes, (www.goudenbochten.nl), de Koningsroute (www.koningsroute.nl) en een tweetalige route langs Nederlands-Amerikaanse banden langs de Vecht in het kader van de herdenking van 375 jaar Breukelen-Brooklyn.

De kracht van
Stichtse Vecht

Samen met geoloog Steven de Clercq schreef Juliette Jonker het boekje 'De kracht van Stichtse Vecht  - Landschap en cultuurhistorie. In dit boek (108 pp's) wordt de ontwikkeling van het cultuurlandschap van Stichtse Vecht in negen chronologische verhaallijnen levendig beschreven, waarbij ook de plekken aan bod komen waar deze geschiedenis ook vandaag nog te zien en te beleven is. Te koop bij de lokale boekhandels voor € 7,50.

Vreeland, 750 jaar geschiedenis in vogelvlucht

Vreeland, het kleinste stadje van de Utrechtse Vechtstreek, kent een rijke geschiedenis. Dit boek geeft voor het eerst een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en interessante weetjes. Bijna 400 – vaak niet eerder gepubliceerde – foto’s uit vele (privé)collecties maken van dit boek niet alleen een interessante kennisbron maar ook een boeiend bladerboek. De geschiedenis van Vreeland wordt in vogelvlucht gepresenteerd en het boek behandelt onder meer het boerenleven, de buitenplaatsen, de middenstand, onderwijs en religie, de stadsrechten, het verenigingsleven en de geschiedenis van kasteel Vredelant.

Om te bestellen (€ 20,- ex € 4,25 verzendkosten) stuurt u een mail naar info@vechtexclusief.nl. Bekijk hier het mooie infofilmpje.

Overige publicaties 

Websites - ontwikkeling en beheer 

bottom of page