Publicaties-Research-Redactie

Juliette Jonker-Duynstee doet onderzoek naar monumenten en gebeurtenissen, publiceert artikelen, publiceert (alleen of in samenwerking met een mede-auteur) boeken en schrijft websites, alle over de Vechtstreek. Zij is eindredacteur van de Vechtkroniek (uitgave Historische Kring Loenen, al 25 jaar), voorzitter en redactielid van de Vreelandbode en redactielid van het jaarboekje van Oudheidkundig Genootschap Niftarlake.

​Tevens ontwikkelde zij vele thematische fiets-, wandel- en vaarroutes i.o.v. het Regionaal Bureau voor Toerisme, Vechtsnoer, gemeente Stichtse Vecht en het Waterschap AGV, te zien op www.zichtopdevechtstreek.nl en www.gooivecht.nl. Voor de kernen Vreeland, Loenen, Maarssen en Breukelen bedacht en ontwikkelde zij Vroeger-en-Nu-wandelingen langs borden met historische foto's en tekst.

 

Toeristisch-recreatieve teksten en routes

In opdracht van stichting Vechtsnoer schreef Juliette Jonker-Duynstee zo'n 25 thematische fiets-, vaar- en wandelroutes voor de website www.zichtopdevechtstreek.nl. In opdracht van het Regionaal Bureau voor Toerisme ontwikkelde zij drie fietsrouteboekjes: 'Wining, dining en biking langs de Vecht', 'Streekproducten en delicatessen in het Gooi' en 'Tuinen, parken en buitenplaatsen in Gooi & Vecht' (boekjes te koop via www.gooivecht.nl), diverse sloepenroutes en audiotours door Naarden Vesting en Weesp. Voor het Waterschap AGV maakte zij twee Waterschap-routes. Ook ontwikkelde zij de Gouden Bochtenroutes, over de verwevenheid tussen de Amsterdamse grachtengordel en de buitenplaatsen om Amsterdam (www.goudenbochten.nl), de Koningsroute (www.koningsroute.nl), een fietstocht met het thema 'Water' en sloepenroutes over de Vecht en de Loosdrechtse Plassen.

Onderzoeksopdrachten Monumenten

Door de (bouw) geschiedenis van een gebouw te ontrafelen en te zien wie er gewoond hebben en hoe de bewoners met het pand omgingen, brengt Juliette Jonker-Duynstee een pand 'tot leven'. De 'biografie van een huis, als het ware'. De onderzoeken resulteren in publicaties.

Zo verschenen in de jaarboeken van Niftarlake artikelen over Zuylenburgh (2008) en Swaenenvecht (2010) te Oud Zuilen, de theekoepel van Vegtlust te Loenen (2013) en de buitenplaats Ruygenhoff (2015). In de Vechtkroniek november 2017 verscheen een artikel n.a.v. onderzoek naar Breedstraat 9-13 in Vreeland.

In opdracht van Stadsherstel Amsterdam heeft zij onderzoek gedaan naar de Raamsteeg 6 in Amsterdam, de Van Houtenkerk in Weesp en Spinhuissteeg 12. Deze publicaties verschenen in respectievelijk december 2011, november 2013 en april 2017.

De kracht van
Stichtse Vecht

Samen met geoloog Steven de Clercq schreef Juliette Jonker het boekje 'De kracht van Stichtse Vecht  - Landschap en cultuurhistorie. In dit boek (108 pp's) wordt de ontwikkeling van het cultuurlandschap van Stichtse Vecht in negen chronologische verhaallijnen levendig beschreven, waarbij ook de plekken aan bod komen waar deze geschiedenis ook vandaag nog te zien en te beleven is. Te koop bij de lokale boekhandels voor € 7,50.

Vreeland, 750 jaar geschiedenis in vogelvlucht

Vreeland, het kleinste stadje van de Utrechtse Vechtstreek, kent een rijke geschiedenis. Dit boek geeft voor het eerst een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en interessante weetjes. Bijna 400 – vaak niet eerder gepubliceerde – foto’s uit vele (privé)collecties maken van dit boek niet alleen een interessante kennisbron maar ook een boeiend bladerboek. De geschiedenis van Vreeland wordt in vogelvlucht gepresenteerd en het boek behandelt onder meer het boerenleven, de buitenplaatsen, de middenstand, onderwijs en religie, de stadsrechten, het verenigingsleven en de geschiedenis van kasteel Vredelant.

Om te bestellen (€ 20,- ex € 4,25 verzendkosten) stuurt u een mail naar info@vechtexclusief.nl.

Overige publicaties 

Websites - ontwikkeling en beheer 

Copyright 2012-2021 © VechtExclusief.