top of page

CV Juliette Jonker-Duynstee

VechtExclusief is in 2008 opgericht door Drs Juliette Jonker-Duynstee. Zij is kunsthistorica (Leiden, 1984) en woont nu 28 jaar in Vreeland. Vanaf het begin is zij zich gaan verdiepen in de Vechtstreek en is zij actief geworden op maatschappelijk, cultureel, organisatorisch en bestuurlijk gebied in deze regio. Voor haar verdiensten ontving zij in 2018 de eerste Stichtse Vecht-penning.

 

Ruim 30 jaar is zij free-lance kunsthistorisch gids, verzorgt lezingen en organiseert culturele relatie-ontvangsten.

Zij schrijft historische artikelen die betrekking hebben op vele cultuurhistorische onderwerpen in de Vechtstreek, is eindredacteur van de Vechtkroniek, het tijdschrift van de Historische Kring Gemeente Loenen (waarvan zij ere-lid is), is sinds 2006 bestuurslid en redactielid van het oudheidkundig genootschap 'Niftarlake' en is voorzitter en redactielid (sinds de oprichting in 2007) van De Vreelandbode.

Zij is lid van de Raad van Advies van het Nyenrode Art Fund,  is bestuurslid van de stichting 'Venster op de Vecht' en projectleider van Zicht op de Vechtstreek. In 2015 was zij voorzitter van de stichting Vreeland 750. Ook is zij ambtelijk secretaris van het Cultuurfonds Stichtse Vecht.

 

Voor het Gewest Gooi en Vechtstreek, de Gebiedscommissie Utrechtse Vecht en Weiden en de stichting 'Vechtoevers, zien en gezien worden' verrichtte zij onderzoek op het gebied van regiotoerisme en -promotie, zorgtoerisme en cultuurhistorie. Voor het Regionaal Bureau voor Toerisme GooiVecht ontwikkelt zij thematische fiets- en vaarroutes. Tevens is zij diverse malen dagvoorzitter geweest, o.a. voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, en maakte zij diverse tv-programma's. Zij was enkele jaren juryvoorzitter van de Bronzen Troffel en is sinds eind 2020 jurylid van de Ithakaprijs en het Ithakastipendium van de sKBL.

 

Daarnaast is zij hoofd- en mede auteur van vele publicaties.

 

Kenmerkend voor haar begeleiding zijn het grote enthousiasme, de deskundigheid en een brede kennis van de Vechtstreek.

 

Begeleiding van excursies is ook mogelijk in het Engels of Frans.

bottom of page