CV Juliette Jonker-Duynstee

VechtExclusief is in 2008 opgericht door Drs Juliette Jonker-Duynstee. Zij is kunsthistorica (Leiden 1984) en woont nu 24 jaar in Vreeland. Vanaf dat moment is zij zich gaan verdiepen in de Vechtstreek en is zij actief geworden op maatschappelijk, cultureel, organisatorisch en bestuurlijk gebied in deze regio. Voor haar verdiensten ontving zij in 2018 de eerste Stichtse Vecht-penning.

 

Ruim 30 jaar is zij free-lance kunsthistorisch gids, verzorgt lezingen en organiseert culturele relatie-ontvangsten.

Zij schrijft historische artikelen die betrekking hebben op vele cultuurhistorische onderwerpen in de Vechtstreek, is eindredacteur van de Vechtkroniek, het tijdschrift van de Historische Kring Gemeente Loenen (waarvan zij ere-lid is), is sinds 2006 bestuurslid en redactielid van het oudheidkundig genootschap 'Niftarlake' en is voorzitter en redactielid  van De Vreelandbode. Voor De Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Stichting Jacob de Wit was zij dagvoorzitter op diverse symposia.

 

Zij is lid van de Raad van Advies van het Nyernode Art Fund, heeft zitting in de straatnamencommissie van de v.m. gemeente Loenen, is lid van de webredactie van de Stichting Kastelen, landgoederen en buitenplaatsen (sKBL) en is bestuurslid van de stichting 'Venster op de Vecht', waarvoor zij ook teksten schrijft en het webbeheer voert. Daarnaast is Juliette projectleider van Zicht op de Vechtstreek -waar zij ook thematische fietsroutes voor schrijft- en van het digitaliseringsproject 'DeuxDouze' waarin collecties van culturele instellingen, aangesloten bij Vechtsnoer, gedigitaliseerd en ontsloten worden. In 2015 was zij voorzitter van de stichting Vreeland 750. Sinds maart 2017 is zij parttime 'Ambassadrice' van het Cultuurfonds Stichtse Vecht en hierin verantwoordelijk voor relatiebeheer en fondsenwerving.

 

Voor het Gewest Gooi en Vechtstreek, de Gebiedscommissie Utrechtse Vecht en Weiden en de stichting 'Vechtoevers, zien en gezien worden' verrichtte zij onderzoek op het gebied van regiotoerisme en -promotie, zorgtoerisme en cultuurhistorie. Voor het Regionaal Bureau voor Toerisme GooiVecht ontwikkelt zij thematische fiets- en vaarroutes. Voor RTV Stichtse Vecht maakte zij, samen met Robbert Oelp, de vierdelige tvserie 'Cultuur leeft in Stichtse Vecht'. Zij maakten samen ook het Beeldportret van de huismeester van Huis Doorn, in opdracht van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen en Landschap Erfgoed Utrecht.

 

Daarnaast is zij hoofd- en mede auteur van vele publicaties.

 

Kenmerkend voor haar begeleiding zijn het grote enthousiasme, de deskundigheid en een brede kennis van de Vechtstreek.

 

Begeleiding van excursies is ook mogelijk in het Engels of Frans.

Copyright 2012 © VechtExclusief. Site made by Jungle Studios